Sestavljanje situacije je enostavno. Vpisujemo le kumulativne količine opravljenih del. Med sestavljanjem je mogoče dodajati dodatna dela.

 

Vrednost situacije se računa sproti in je med sestavljanjem vseskozi prikazana na ekranu.

 

Pred izpisom določimo še osnovne potrebne parametre in po potrebi dodamo še popuste.

Izpis sam oblikuje prvo in zadnjo stran v običajnem izgledu tega dokumenta.

 

Notranji listi vsebujejo rekapitulacije in posamezne postavke, ki imajo vpisane količine.

 

Postavke brez količin, se v situaciji ne izpisuje, kar povečuje preglednost dokumenta .

 

Tudi na situaciji imamo lahko že pred nastavljen skeniran žig in podpise odgovornih oseb.

 

 

Iz pregleda na ekranu lahko dokument pošljemo direktno po e-pošti. Na ta način pospešimo delo in privarčujemo pri samih izpisih.

 

 

 

 

3Nazaj                                                           Naprej4