Listi knjige obračunskih izmer
Vsebino listov pripravimo hitro in enostavno.  List lahko vsebuje poljubno besedilo, izračun in grafično prilogo. Grafične priloge lahko enostavno dodamo k vsebini, kot  datoteko tipa JPG, BMP, GIF ali PNG, ali pa jo po izpisu vrišemo direktno na list.
Listi se pripravljajo za vsak mesec posebej, tako da lahko  iz njihove vsebine pripravimo tudi situacijo.

 

Izdelava situacije sedaj zahteva le en klik in vse kumulativne količine, se iz knjige obračunskih izmer, prenesejo v situacijo.

 

 

Liste tudi izpisujemo le za izbran mesec.

 

Tako izdelani listi knjige obračunskih izmer, so poleg vsega naštetega tudi vzorno oblikovani in kažejo na urejenega izvajalca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Nazaj                                                           Naprej 4