Pri prejetih računih vnašamo osnovne podatke, ki so na računu. Če je program povezan z glavno knjigo, lahko potem račune enostavno "izvozimo" v glavno knjigo in prihranimo na ponovnem vnosu.

 

Vodimo lahko evidenco plačil in pripravimo podatke za elektronski plačilni promet.

Tabelarni pregled omogoča sortiranje po poljubnih parametrih in hiter pregled neplačanih obveznosti.

 

Pri izpisu knjige računov, lahko izpišemo samo neplačane obveznosti, seznam računov po valuti (planiranje odlivov), ali pa le podatke za izbranega partnerja.

Tudi pri izdanih računih lahko vodimo evidenco plačil in izpisujemo knjigo računov pa različnih  parametrih.

 

Pripravimo lahko tudi opomine za neplačane obveznosti.

 

Mogoč je tudi vnos prejetih in izdanih avansov .

Račune lahko kombiniramo s situacijami ali jih izdajamo namesto situacij. Za izdajo računa, ni potreben predračun.

 

Pri izdanih računih, lahko pripravimo tudi vmesne seštevke, podobno kot v vsebini predračuna.

 

3Nazaj                                                           Naprej4