Izdelava predračuna je mogoča na več načinov. Vsebuje lahko tudi normative, kar omogoča izdelavo izvlečkov materiala, delovne sile, planiranje ... 

 

Izdelan predračun je osnova za izpis listov knjige obračunskih izmer in situacije.

Ker je osnovna struktura predračuna pred nastavljena, pri sestavljaju enostavno le dodajamo skupine in vrste del, ter posamezne postavke.

 

Besedilo lahko vpišemo ročno, kopiramo iz drugega obstoječega besedila ali prenesemo iz pripravljenih normativov.

Vrednost predračuna, lahko enostavno spreminjamo z več faktorji in dodajamo popuste. Na ta način, lahko hitro in učinkovito pripravimo predračun. Naziv dokumenta lahko poljubno spremenimo.

 

 

Ob pregledu na ekranu, lahko vsak dokument pošljemo direktno po elektronski pošti, pogoj je le dostop do interneta in pravilna nastavitev e-poštnega programa .

 

Na vseh izpisih so lahko poleg logotipa podjetja tudi že skeniran žig in podpisi odgovornih oseb.

Izdelan predračun, enostavno tudi izvozimo v Excel tabelo. Pogoj je le nameščen pisarniški paket MS Office oziroma MS Excel.

 

NOVO

 

Direkten uvoz predračuna iz tabele MS EXCEL

 

 

3Nazaj                                                           Naprej 4