Zasnova

 

Program omogoča izračun plač in ostalih osebnih prejemkov za d.o.o. in s.p. ter zavezance in lastnike. 

 

Prilagojen je tako za uporabo v knjigovodskih servisih in v podjetjih, kjer plače izračunavajo le za eno podjetje/s.p.

Enostavna uporaba

 

Za običajni izračun plač, boste z našim programom potrebovali le nekaj minut. Vpisati morate le mesečne parametre in ure za zaposlene. Vse ostalo pripravi program sam.

Plačilne naloge le uvozite v ustrezen bančni program (TKDIS ali XML) , ter izpišete plačilne liste in ostale spremljajoče dokumente.

 

Za hitro kontrolo pravilnosti izračuna program pripravi Kontrolni izpis, na katerem so glavni parametri plač. Tako lahko kontrolo opravite v trenutku.

 

Program vam omogoča tudi pripravo  vseh potrebnih XML dokumentov. Pripravi datoteko, ki jo direktno prenesete na E-davčni portal. Pripravljena so obvestila za zaposlene o plačanih prispevkih, letni dohodnini, M4 obrazec ...

 

Dodane so posebne evidence koriščenja dopustov, opravljenih ur ter kot dodaten modul še evidenca dokumentov - pogodbe, odločbe in razni dopisi zaposlenim, z možnostjo skeniranja in arhiviranja spričeval in potrdil o izobrazbi i.p.d.

 

Program je usklajen z zadnjimi predpisi !

Uporabniški vmesnik

(slike ekranov)